آغاز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستایی از اول مهر